bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Przetargi zakończone do 14.02.2011 r.

Wersja z dnia: 14.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana nazwy i tytuły podstrony.

Wersja z dnia: 11.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Uruchomienie modułu przetargowego w dniu 14.02.2011 r. Brak możliwości zamieszczenia postępowań jako zakończone w module przetargowym.

Wersja z dnia: 11.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana ustawień hiperłącza dla zmiany SIWZ w postępowaniu na sprzęt laboratoryjny I

Wersja z dnia: 11.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie zmiany SIWZ w postępowaniu na sprzęt laboratoryjny I

Wersja z dnia: 08.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na produkty z tworzyw sztucznych II.

Wersja z dnia: 08.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie postępowania na sprzęt laboratoryjny I

Wersja z dnia: 08.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie zmiany SIWZ na usługę wykładania szczepionki za pomocą samolotów.

Wersja z dnia: 03.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert do postępowania na produkty z tworzyw sztucznych II.

Wersja z dnia: 01.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie odpowiedzi na zapytanie do postępowania na produkty z tworzyw sztucznych II

Wersja z dnia: 01.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie sprostowania do informacji z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty do postępowania na odczynniki chemiczne I.

Wersja z dnia: 31.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: Umieszczenie wyboru najkorzystniejszej oferty do postępowań na: produkty z tworzyw sztucznych I i odczynniki chemiczne I

Wersja z dnia: 28.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert do postępowań o udzielenie zamówienia na produkty z tworzyw sztucznych I i odczynniki chemiczne I.

Wersja z dnia: 28.01.2011
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 26.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zamieszczenie informacji o zmianach SIWZ oraz odpowiedzi na zapytanie do SIWZ w post. P5 (produkty z tworzyw sztucznych II)

Wersja z dnia: 24.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego postępowania.

Wersja z dnia: 21.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: Umieszczenie odpowiedzi na zapytanie do postępowanie WIWa-361-1/11

Wersja z dnia: 21.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: Korekta błędów literowych

Wersja z dnia: 18.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Wersja z dnia: 17.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego postępowania.

Wersja z dnia: 06.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie nowego postępowania o udzielenie zam.publ.