bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Aktualności (z dnia: 21.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 27.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 28.02.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 01.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 14.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 17.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 05.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 27.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 03.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 05.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 15.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 23.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 25.05.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 11.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Przetargi (z dnia: 06.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowego postępowania o udzielenie zam.publ.
 • Przetargi (z dnia: 17.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowego postępowania.
 • Przetargi (z dnia: 18.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przetargi (z dnia: 21.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Korekta błędów literowych
 • Przetargi (z dnia: 21.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Umieszczenie odpowiedzi na zapytanie do postępowanie WIWa-361-1/11
 • Przetargi (z dnia: 24.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowego postępowania.
 • Przetargi (z dnia: 26.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie informacji o zmianach SIWZ oraz odpowiedzi na zapytanie do SIWZ w post. P5 (produkty z tworzyw sztucznych II)
 • Przetargi (z dnia: 28.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Przetargi (z dnia: 28.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert do postępowań o udzielenie zamówienia na produkty z tworzyw sztucznych I i odczynniki chemiczne I.
 • Przetargi (z dnia: 31.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Umieszczenie wyboru najkorzystniejszej oferty do postępowań na: produkty z tworzyw sztucznych I i odczynniki chemiczne I
 • Przetargi (z dnia: 01.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie sprostowania do informacji z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty do postępowania na odczynniki chemiczne I.


Opublikował: Bogumiła Wiesława Mikołajczak
Publikacja dnia: 01.02.2011
Podpisał: Bogumiła Wiesława Mikołajczak
Dokument z dnia: 06.01.2011
Dokument oglądany razy: 15 371