bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sprzęt laboratoryjny

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie - plik pdf.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z błędem systemu komputerowego, w którym przygotowana została SIWZ, Zamawiający zmuszony był nanieść zmiany w pkt. 3.2. - opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 2, oraz w pkt. 8.1. i 8.5. Zmiany te zostały wyróżnione w kolorze niebieskim w załączonej poniżej Specyfikacji.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega przesunięciu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POPRAWIONA - plik pdf.

Formularz oferty wykonawcy - plik word

Formularze cenowe - plik word

Wzór umowy - plik pdf

Załącznik nr 1 - plik word

Załącznik nr 2 - plik word

Załącznik nr 3 - plik word

Załącznik nr 4 - plik word

Ogłoszenia:

  1. Odpowiedzi na zapytania do przetargu (12.10.2016 12:41)
  2. Sprostowanie/Wyjaśnienie zapisów SIWZ (13.10.2016 09:54)
  3. Informacja z otwarcia ofert (19.10.2016 09:56)
  4. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.11.2016 09:57)
  5. Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 4 i ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (03.11.2016 13:23)
Opublikował: Agnieszka Przykłota
Publikacja dnia: 03.10.2016 14:47
Dokument oglądany razy: 1192
Podlega Ustawie