bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Termomodernizacja stropodachu segmentu E wraz z wymianą sufitów oraz remont pomieszczeń na terenie WIW w Bydgoszczy

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty