bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Kultury mikrobiologiczne II

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Uprzejmie informujemy, iż na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych ukazują się 2 ogłoszenia o zamówieniu na Kultury mikrobiologiczne II (nr 67669-2013 i 67717-2013) - oba ogłoszenia dotyczą poniższego postępowania.

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz cenowy

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Ogłoszenia:

  1. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (14.05.2013 09:27)
  2. Informacja z otwarcia ofert (16.05.2013 14:44)
  3. Wybór najkorzystniejszej oferty (21.05.2013 14:09)
  4. Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania (10.06.2013 13:22)
Opublikował: Agnieszka Przykłota
Publikacja dnia: 07.05.2013 11:03
Dokument oglądany razy: 1449
Podlega Ustawie