bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Aktualności (z dnia: 27.10.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 10.01.2023)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 19.01.2023)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Aktualności (z dnia: 06.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie informacji na stronie.
 • Przetargi (z dnia: 17.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowego postępowania.
 • Przetargi (z dnia: 18.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Przetargi (z dnia: 21.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Korekta błędów literowych
 • Przetargi (z dnia: 21.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Umieszczenie odpowiedzi na zapytanie do postępowanie WIWa-361-1/11
 • Przetargi (z dnia: 24.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowego postępowania.
 • Przetargi (z dnia: 26.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie informacji o zmianach SIWZ oraz odpowiedzi na zapytanie do SIWZ w post. P5 (produkty z tworzyw sztucznych II)
 • Przetargi (z dnia: 28.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Przetargi (z dnia: 28.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert do postępowań o udzielenie zamówienia na produkty z tworzyw sztucznych I i odczynniki chemiczne I.
 • Przetargi (z dnia: 31.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Umieszczenie wyboru najkorzystniejszej oferty do postępowań na: produkty z tworzyw sztucznych I i odczynniki chemiczne I
 • Przetargi (z dnia: 01.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie sprostowania do informacji z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty do postępowania na odczynniki chemiczne I.
 • Przetargi (z dnia: 01.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie odpowiedzi na zapytanie do postępowania na produkty z tworzyw sztucznych II
 • Przetargi (z dnia: 03.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert do postępowania na produkty z tworzyw sztucznych II.
 • Przetargi (z dnia: 08.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie zmiany SIWZ na usługę wykładania szczepionki za pomocą samolotów.
 • Przetargi (z dnia: 08.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie postępowania na sprzęt laboratoryjny I
 • Przetargi (z dnia: 08.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na produkty z tworzyw sztucznych II.
 • Przetargi (z dnia: 11.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zamieszczenie zmiany SIWZ w postępowaniu na sprzęt laboratoryjny I
 • Przetargi (z dnia: 11.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana ustawień hiperłącza dla zmiany SIWZ w postępowaniu na sprzęt laboratoryjny I
 • Aktualności (z dnia: 25.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodatnie programu audtów
 • Przetargi (z dnia: 06.01.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodanie nowego postępowania o udzielenie zam.publ.
 • Przetargi (z dnia: 11.02.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uruchomienie modułu przetargowego w dniu 14.02.2011 r. Brak możliwości zamieszczenia postępowań jako zakończone w module przetargowym.
 • Kontrola zarządcza (z dnia: 21.04.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:


Opublikował: Bogumiła Wiesława Mikołajczak
Publikacja dnia: 21.04.2016
Podpisał: Bogumiła Wiesława Mikołajczak
Dokument z dnia: 06.01.2011
Dokument oglądany razy: 34 438