bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Majątek

Informacje dotyczące majątku znajdują się w zakładce Sprawozdania finansowe.

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy - stan na dzień 31 grudnia 2017 r. - plik pdf.


Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy - stan na dzień 31 grudnia 2016 r. - plik pdf


Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy - stan na dzień 31 grudnia 2015 r.


Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy - stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy

stan na dzień 31.12.2009 r.

Wartość netto Umorzenie Wartość brutto
Budynki 2 785 712 2 321 499 5 107 211
Urządzenia techniczne 3 019 567 7 004 697 10 024 264
Środki transportu 485 576 380 241 865 817
suma ST 6 290 855 9 706 437 15 997 292
Środki trwałe o niskiej wartości   2 098 678 2 098 678
Wartości niematerialne i prawne 41 185 204 963 246 148
Razem 6 332 040 12 010 078 18 342 118
Bydgoszcz, 31 marca 2010 r.Opublikował: Witold Krusiński
Publikacja dnia: 11.04.2019
Podpisał: Jerzy Dymek
Dokument z dnia: 20.03.2017
Dokument oglądany razy: 8 893