bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.01.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja numerów kierunkowych

Kontakt

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowegosłużbowy

Adres e-mail

Maria Janiszewska

SEKRETARIAT WIW

0-523455013

0-523392100 fax: 3221352

608318915

WIW.Sekretariat@weterynaria.bydgoszcz.pl

Bogumiła Wiesława Mikołajczak

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

0-52 3392100

608050807

Bogumila.Mikolajczak@weterynaria.bydgoszcz.pl

Roman Ratyński

ZastępcaKujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

0-52 3392100

696493820

Roman.Ratynski@weterynaria.bydgoszcz.pl

Mieczysław Kowalik

 

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

0-52 3392106

696493824

Mieczyslaw.Kowalik@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Izabela Smulska

Starszy Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwal.ch.zak.zw.

0-52 3392126

696493830

Izabela.Smulska@weterynaria.bydgoszcz.pl

Wojciech Młynarek

Starszy Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

0-52 3392137

696493826

Wojciech.Mlynarek@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Agnieszka Szews

 Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

0-52 3392133

 

698416212

Agnieszka.Szews@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Anna Balcerak

Inspektor Wet. ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

0-52 3392110

694455780

anna.balcerak.wiw@wp.pl

Jerzy Dymek

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

0-52 3392135

600436418

Jerzy.Dymek@weterynaria.bydgoszcz.pl

 

Violetta Gałązka - Kowalczyk

Inspektor Wet. ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

056-6553026

608319636

v.g.kowalczyk.wiw@wp.pl

Jerzy Janikowski

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. Środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi prod.zwierzęcymi

0-52 3392107

696493827

Jerzy.Janikowski@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Bogdan Zawalich

Starszy Inspektor Wet. ds. Środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi prod.zwierzęcymi

0-52 3392139

606423662

Bogdan.Zawalich@weterynaria.bydgoszcz.pl

Ryszard Tyborski

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. nadzoru farmaceutycznego

0-52 3392109

606205632

tyborski.ryszard@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Barbara Józefowicz

Starszy Inspektor Wet. ds. nadzoru farmaceutycznego

0-52 3392141

668396163

Barbara.Jozefowicz@weterynaria.bydgoszcz.pl

Eugeniusz Gryń

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. ochrony zwierząt

0-52 3392108

696493828 

Eugeniusz.Gryn@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Jarosław Marunowski

Inspektor Wet. ds. ochrony zwierząt

0-52 3392134

 606243690 

Jaroslaw.Marunowski@weteryanria.bydgoszcz.pl

Jolanta Dąbrowska

Wojewódzki Inspektor Wet. ds.higieny materiału biologicznego

 0-523392119

696493829 

Jolanta.Dabrowska@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Hanna Kruk

Główna Księgowa

0-52 3221189

0-52 3392114

696493821

WIW.Glksieg@weterynaria.bydgoszcz.pl

Krystyna Wielgopolan

Z-ca Głównej Księgowej

0-52 3392121

696493835

WIW.epi@weterynaria.bydgoszcz.pl

 

Magdalena Brzozowska

Zespół finansowo-księgowy   (KASA)

0-52 3392112

 

 

Urszula Chylewska

Zespół finansowo-księgowy

0-52 3392116

 

WIW.piw@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Magdalena Drożdżyńska

 

Zespół finansowo-księgow

0-52 3392131

 

 

Alicja Kaczmarek

 

Zespół finansowo-księgowy (windykacja)

0-52 3392130

0-52 3392138

 

WIW.wind@weterynaria.bydgoszcz.pl  

Agnieszka Skonieczna

Zespół finansowo-księgowy

0-52 3392113

 

 

Ewa Hanus

Zespół obsługi prawnej

0-52 3392136

608050870

WIW.Radca@weterynaria.bydgoszcz.pl

Michał Joachimowski

Zespół obsługi prawnej

0-52 3392136

 

 

Maria Staniszewska

 

Iwona Gajdzińska

Stanowisko pracy ds. pracowniczych i ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

0-52 3392104

 

0-52 3392144

 

 

696493840

 m.j.staniszewskawiw@wp.pl 

kadry@wiw.bydgoszcz.pl

Mirosław Kwiatkowski

Kierownik zespołu ds. administracyjnych

0-52 3392125

662020853

WIW.K-adm@weterynaria.bydgoszcz.pl  

Elżbieta Wierzbiańska

Zespół da. administracyjnych

0-52 3392105

696493836

 WIW.Przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl

 

Agnieszka Przykłota

Zespół da. administracyjnych

0-52 3392117

696493822 

 zagiz_ap@wiw.bydgoszcz.pl 

Witold Krusiński

Zespół da. administracyjnych

0-52 3392122

696493822

 wiw.krusinski@wp.pl

Arkadiusz Wewiórski

Paweł Drążkowski

Zespół da. administracyjnych

0-52 3392132

0-52 3392120

696493837

 

 WIW.Zaopatrzenie@weterynaria.bydgoszcz.pl

Katarzyna Kaczmarek

Zespół da. administracyjnych

0-52 3392118

 

bydgoszcz.wiw@wet.giw.gov.pl

bydgoszcz.wiw@wp.pl

Marek Powała

Pełnomocnik ochrony ds. informacji niejawnych Inspektor ds. OC i p.poż

0-52 3392115

504230997 

WIW.oc-ppoz@weterynaria.bydgoszcz.pl  Opublikował: Bogumiła Wiesława Mikołajczak
Publikacja dnia: 06.01.2011
Podpisał: Bogumiła Wiesława Mikołajczak
Dokument z dnia: 06.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 236