bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Produkty z tworzyw sztucznych i zestawy diagnostyczne do badań techniką real time PCR I-WIWa.272.4.2021

Podlegający Ustawie, data zakończenia: 20.05.2021 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu - plik pdf.

Specyfikacja Warunków Zamówienia - plik pdf.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy - plik doc.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 1 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 2 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 3 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 4 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 5 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 6 - plik doc.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 7 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 8 - plik doc.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 9 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 10 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 11 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 12 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 13 - plik xls.

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy dla zadania 14- plik xls.

Załącznik nr 3 - Jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 4 - oświadczenie grupa kapitałowa - plik doc.

Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy - plik doc.

Załącznik nr 6 - Wzór umowy - plik pdf.

Ogłoszenia:

  1. Wyjaśnienia treści SWZ-1 (23.04.2021 11:38)
  2. Wyjaśnienia treści SWZ-2 (27.04.2021 13:43)
  3. Wyjaśnienia treści SWZ-3 (30.04.2021 10:49)
  4. Wyjaśnienia treści SWZ-4 (06.05.2021 10:56)
Opublikował: Beata Smoczyk
Publikacja dnia: 19.04.2021 10:41
Dokument oglądany razy: 160
Podlega Ustawie