bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zamiana na stanowisku Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Kontakt

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowegosłużbowy

Adres e-mail

Maria Janiszewska

SEKRETARIAT WIW

52 3455013

52 3392100

fax: 52 3221352

608318915

WIW.Sekretariat@weterynaria.bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

52 3392100

Roman Ratyński

ZastępcaKujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

52 3392100

696493820

Roman.Ratynski@weterynaria.bydgoszcz.pl

Mieczysław Kowalik

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

52 3392106

696493824

Mieczyslaw.Kowalik@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Izabela Smulska

Starszy Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwal.ch.zak.zw.

52 3392126

696493830

Izabela.Smulska@weterynaria.bydgoszcz.pl

Wojciech Młynarek

Starszy Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

52 3392137

696493826

Wojciech.Mlynarek@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Agnieszka Szews

 Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

52 3392133

 

698416212

Agnieszka.Szews@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Anna Balcerak

Inspektor Wet. ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

52 3392110

694455780

anna.balcerak.wiw@wp.pl

Jerzy Dymek

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

52 3392135

600436418

Jerzy.Dymek@weterynaria.bydgoszcz.pl

 

Violetta Gałązka - Kowalczyk

Inspektor Wet. ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

56 6553026

608319636

v.g.kowalczyk.wiw@wp.pl

Małgorzata Dąbrowska

Inspektor Wet. ds. nadzoru nad ubocznymi prod.zwierzęcymi

52 3392107

696493827

malgorzata.dabrowska.wiw@wp.pl

Bogdan Zawalich

Starszy Inspektor Wet. ds. Środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi prod.zwierzęcymi

52 3392139

606423662

Bogdan.Zawalich@weterynaria.bydgoszcz.pl

Ryszard Tyborski

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. nadzoru farmaceutycznego

52 3392109

606205632

tyborski.ryszard@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Barbara Józefowicz

Starszy Inspektor Wet. ds. nadzoru farmaceutycznego

52 3392141

668396163

Barbara.Jozefowicz@weterynaria.bydgoszcz.pl

Eugeniusz Gryń

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. ochrony zwierząt

52 3392108

696493828 

Eugeniusz.Gryn@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Jarosław Marunowski

Inspektor Wet. ds. ochrony zwierząt

52 3392134

 606243690 

Jaroslaw.Marunowski@weteryanria.bydgoszcz.pl

Jolanta Dąbrowska

Wojewódzki Inspektor Wet. ds.higieny materiału biologicznego

523392119

696493829 

Jolanta.Dabrowska@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Hanna Kruk

Główna Księgowa

52 3221189

52 3392114

696493821

WIW.Glksieg@weterynaria.bydgoszcz.pl

Krystyna Wielgopolan

Z-ca Głównej Księgowej

52 3392121

696493835

WIW.epi@weterynaria.bydgoszcz.pl

 

Magdalena Brzozowska

Zespół finansowo-księgowy   (KASA)

52 3392112

 

 

Urszula Chylewska

Zespół finansowo-księgowy

52 3392116

 

WIW.piw@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Magdalena Drożdżyńska

 

Zespół finansowo-księgow

52 3392131

 

 

Alicja Kaczmarek

 

Zespół finansowo-księgowy (windykacja)

52 3392130

52 3392138

 

WIW.wind@weterynaria.bydgoszcz.pl  

Agnieszka Skonieczna

Zespół finansowo-księgowy

52 3392113

 

 

Michał Joachimowski

Zespół obsługi prawnej

52 3392136

 

 

Maria Staniszewska

 Iwona Gajdzińska

Stanowisko pracy ds. pracowniczych

52 3392104

52 3392144

 

 

696493840

 m.j.staniszewskawiw@wp.pl 

kadry@wiw.bydgoszcz.pl

Jolanta Kubiak Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
52 3398232

Mirosław Kwiatkowski

Kierownik zespołu ds. administracyjnych

52 3392125

662020853

WIW.K-adm@weterynaria.bydgoszcz.pl  

Elżbieta Wierzbiańska

Zespół da. administracyjnych

52 3392105

696493836

 WIW.Przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl

 

Agnieszka Przykłota

Zespół da. administracyjnych

52 3392117

696493822 

 zagiz_ap@wiw.bydgoszcz.pl 

Witold Krusiński

Zespół da. administracyjnych

52 3392122

696493822

 wiw.krusinski@wp.pl

Arkadiusz Wewiórski

Paweł Drążkowski

Zespół da. administracyjnych

52 3392132

52 3392120

696493837

 

 WIW.Zaopatrzenie@weterynaria.bydgoszcz.pl

Katarzyna Kaczmarek

Zespół da. administracyjnych

52 3392118

 

bydgoszcz.wiw@wet.giw.gov.pl

bydgoszcz.wiw@wp.pl

Marek Powała

Pełnomocnik ochrony ds. informacji niejawnych Inspektor ds. OC i p.poż

52 3392115

504230997 

WIW.oc-ppoz@weterynaria.bydgoszcz.pl  Opublikował: Agnieszka Przykłota
Publikacja dnia: 31.05.2013
Podpisał: Roman Ratyński
Dokument z dnia: 31.05.2013
Dokument oglądany razy: 8 638