bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy - stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy

stan na dzień 31.12.2009 r.

Wartość netto Umorzenie Wartość brutto
Budynki 2 785 712 2 321 499 5 107 211
Urządzenia techniczne 3 019 567 7 004 697 10 024 264
Środki transportu 485 576 380 241 865 817
suma ST 6 290 855 9 706 437 15 997 292
Środki trwałe o niskiej wartości   2 098 678 2 098 678
Wartości niematerialne i prawne 41 185 204 963 246 148
Razem 6 332 040 12 010 078 18 342 118
Bydgoszcz, 31 marca 2010 r.Opublikował: Agnieszka Przykłota
Publikacja dnia: 18.03.2015
Podpisał: Roman Ratyński
Dokument z dnia: 18.03.2015
Dokument oglądany razy: 3 791