bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Kontakt

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu stacjonarnego

Nr telefonu komórkowegosłużbowy

Adres e-mail

Jolanta Nitka

SEKRETARIAT WIW

52 3455013

52 3392100

fax: 52 3221352

608318915

WIW.Sekretariat@weterynaria.bydgoszcz.pl

Jerzy Dymek

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

52 3392100

600436418

Jerzy.Dymek.wiw@wp.pl
Wojciech Młynarek

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

52 3392103

696493826

wojciech.mlynarek@weterynaria.bydgoszcz.pl

Izabela Smulska

(Koordynator)

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

52 3392126

696493830

Izabela.Smulska@weterynaria.bydgoszcz.pl

Agnieszka Ferens

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. ochrony zwierząt

52 3392134

664006421

agnieszka.ferens.wiw@wp.pl 

Agnieszka Szews

Starszy Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

52 3392133

698416212

Agnieszka.Szews@weterynaria.bydgoszcz.pl Małgorzata Basińska

Inspektor Wet. ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 52 3392135 606243690

malgorzata.basinska@weterynaria.bydgoszcz.pl

Beata Bedra Młodszy asystent 52 3392127  beata.bedra.wiw@wp.pl

Anna Balcerak

(Koordynator)

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

52 3392110

694455780

anna.balcerak.wiw@wp.pl

Barbara Biały

Inspektor Wet. ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz

52 3392106

532102308

Violetta Gałązka - Kowalczyk

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego

52 3392145

608319636

v.g.kowalczyk.wiw@wp.pl

Małgorzata Dąbrowska

Inspektor Wet. ds. pasz i utylizacji

52 3392107

696493827

malgorzata.dabrowska.wiw@wp.pl

Bogdan Zawalich (Koordynator)

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. bezpieczenstwa pasz

52 3392139

606423662

Bogdan.Zawalich@weterynaria.bydgoszcz.pl

Barbara Józefowicz

Wojewódzki Inspektor Wet. ds. nadzoru farmaceutycznego

52 3392141

668396163

Barbara.Jozefowicz@weterynaria.bydgoszcz.pl

Jarosław Faberski Inspektor wet. ds. nadzoru farmaceutycznego 52 3392111 696493825 jaroslaw.faberski.wiw@wp.pl

Jolanta Dąbrowska

Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych

523392119

696493829 

Jolanta.Dabrowska@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Hanna Kruk

Główna Księgowa

52 3221189

52 3392114

696493821

WIW.Glksieg@weterynaria.bydgoszcz.pl

Krystyna Wielgopolan

Z-ca Głównej Księgowej

52 3392121

696493835

WIW.epi@weterynaria.bydgoszcz.pl

 

Magdalena Brzozowska

Zespół finansowo-księgowy   (KASA)

52 3392112

 

 

Maja Wesołowska

Zespół finansowo-księgowy

52 3392116

 

WIW.piw@weterynaria.bydgoszcz.pl 

Barbara Czepek

 Zespół finansowo-księgowy

52 3392131

 

 

Anna Ryłowicz - Rogozińska

Zespół finansowo-księgowy (windykacja)

52 3392130

 

WIW.wind@weterynaria.bydgoszcz.pl  

Agnieszka Skonieczna

Zespół finansowo-księgowy

52 3392113

 

 

Agnieszka Pyszkowska

Bartosz Rakoczy

Zespół obsługi prawnej

52 3392136

 

 

Maria Staniszewska

Iwona Gajdzińska

Stanowisko pracy ds. pracowniczych

52 3392104

52 3392144

 

 

696493840

 m.j.staniszewskawiw@wp.pl 

igajdzinska.wiw@wp.pl

Dorota Gawronek Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
52 3392146

Mirosław Kwiatkowski

Kierownik zespołu ds. administracyjnych

52 3392125

662020853

WIW.K-adm@weterynaria.bydgoszcz.pl  

Witold Krusiński

Zespół ds. administracyjnych

52 3392122

696493822

 witold.krusinski@weterynaria.bydgoszcz.pl

Arkadiusz Wewiórski

Paweł Drążkowski

Zespół ds. administracyjnych

52 3392132

52 3392120

696493837

696493836

 

 WIW.Zaopatrzenie@weterynaria.bydgoszcz.pl

Katarzyna Kaczmarek

Zespół ds. administracyjnych

Sekretariat

Archiwum

52 3392118

52 3392106

bydgoszcz.wiw@wet.giw.gov.pl

bydgoszcz.wiw@wp.pl

kasia.kaczmarek.wiw@wp.pl

Marek Powała

Pełnomocnik ochrony ds. informacji niejawnych Inspektor ds. OC i p.poż, RODO

52 3392115

504230997 

WIW.oc-ppoz@weterynaria.bydgoszcz.pl  Opublikował: Witold Krusiński
Publikacja dnia: 19.05.2020
Podpisał: Jerzy Dymek
Dokument z dnia: 19.05.2020
Dokument oglądany razy: 12 432