bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualności

04 lipca 2024 r.

Na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 ze zm.), Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego, tj. systemu analizy włókien Fibertec 2010 na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28; 60-637 Poznań.

02 lipca 2024 r.

Na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 ze zm.), Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego, tj. zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldaha na rzecz Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Lubicz 46; 31-512 Kraków.

19 czerwca 2024 r.

Na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 ze zm.), Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego, tj. samochodu osobowego Citroen Cr 1.6I o numerze rejestracyjnym CB 1087U na rzecz jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Osiek z siedzibą Osiek; 87-340 Osiek, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie.

19 czerwca 2024 r.

Na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2303 ze zm.), Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego, tj. 6 tonerów do drukarki o symbolu M_HP CP 1215/1515/kolor na rzecz  jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Świedziebnia z siedzibą Świedziebnia 92A; 87-335 Świedziebnia, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie.

04 czerwca 2024 r.

Na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.), Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego, tj. pieca do mineralizacjina sucho na rzecz Instytutu Genetyki Sądowej Sp. z o.o. Dział Badań Chemicznych, ul. Kopernika 10, 85-074 Bydgoszcz.

03 czerwca 2024 rok

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok

Wersja 2

17 maja 2024 roku

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majtku ruchomego wraz z złącznikami - WIWa.2613.2.2024

Wniosek

08 kwietnia 2024 rok

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majtku ruchomego wraz z złącznikami - WIWa.2613.1.2024

Informacja dotycząca efektywności energetycznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Bydgoszczy

W 2023 roku w ramach podniesienia efektywności energetycznej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował niżej wymienione przedsięwzięcia:
1. Budynek główny WIW w Bydgoszczy:
1) Wymiana oświetlenia na energooszczędne w piwnicy, II i III piętrze,
2) Wymiana 12 komputerów na nowe o niskim zużyciu energii elektrycznej,
3) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego charakteryzującego się niskim zużyciem energii elektrycznej,
4) Zakup nowego samochodu służbowego hybrydowego charakteryzującego się niskimi kosztami eksploatacji oraz niską emisją spalin,
5) Wymiana urządzeń laboratoryjnych na nowe o niskim zużyciu energii elektrycznej.
2. Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy w Toruniu:
1) Wymiana oświetlenia na energooszczędne w łazienkach oraz szatniach,
2) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego charakteryzującego się niskim zużyciem energii elektrycznej,
3) Wymiana urządzeń laboratoryjnych na nowe o niskim zużyciu energii elektrycznej.

W 2024 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy w zależności od możliwości uzyskania środków finansowych bądź wygospodarowanych oszczędności planuje się m. in.:
1. Sukcesywną wymianę komputerów na nowe energooszczędne,
2. Sukcesywną wymianę urządzeń laboratoryjnych na nowe energooszczędne.
3. Sukcesywną wymianę oświetlenia na lodowe w ZHW OT Toruń.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - plik pdf.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majtku ruchomego wraz z załcznikami - WIWa.2613.7.2023

06.07.2023 r.

Na podstawie § 38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.), Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego, tj. samochodu osobowego Skoda Octavia II Liftback Classic 1.9 TDI o numerze rejestracyjnym CB 4879K na rzecz jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Osiek z siedzibą Osiek; 87-340 Osiek, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie.

30.05.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku rochomego - WIWa.2613.2.2023

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

14.02.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BYDGOSZCZY

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku rochomego - WIWa.2613.1.2023

Załącznik nr 1 do ogłoszenia


19.01.2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - plik pdf.

10.01.2023 r.

Informacja dotycząca efektywności energetycznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Bydgoszczy

W 2022 roku w ramach podniesienia efektywności energetycznej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował niżej wymienione przedsięwzięcia:
1. Budynek główny WIW w Bydgoszczy
1) Założenie czujników ruchu do paneli ledowych w korytarzach w piwnicy, parterze oraz I piętrze.
2. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy:
1) Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku zwierzętarni oraz w Punkcie Przyjęć Prób.
2) Montaż w budynku zwierzętarni silników do sterowania roletami zewnętrznymi.
3) Wymiana jednego klimatyzatora na nowy energooszczędny.
4) Wymiana przestarzałych urządzeń chłodząco – grzejnych na nowe energooszczędne
3. Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy w Toruniu:
1) Wymiana jednego klimatyzatora na nowy energooszczędny.
W 2022 r. w WIW Bydgoszcz, w zależności od możliwości uzyskania środków finansowych bądź wygospodarowanych oszczędności planuje się m. in.:
1. Dalsza wymiana oświetlenia na energooszczędne – budynek główny WIW,
2. Sukcesywne wymiana urządzeń chłodząco – grzejnych na nowe energooszczędne.

27.10.2022 r.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

Wersja nr 2

Wersja nr 3

Wersja nr 4

03.02.2022 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępności przedmiotu publicznego skan - plik pdf.

10.01.2022 r.

Informacja dotycząca efektywności energetycznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Bydgoszczy

W 2021 roku w ramach podniesienia efektywności energetycznej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował niżej wymienione przedsięwzięcia:
1. Budynek główny WIW w Bydgoszczy
1) Pomieszczenia administracyjne, korytarze na parterze i I piętrze, WC w piwnicy, parterze i I piętrze – wymiana oświetlenia na ledowe.
2. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy:
1) Wymiana 3 klimatyzatorów w pracowniach.
2) Remont dachu w budynku zwierzętarni.
3. Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy we Włocławku:
1) Montaż klimatyzacji sekretariacie.
W 2022 r. w WIW Bydgoszcz, w zależności od możliwości uzyskania środków finansowych bądź wygospodarowanych oszczędności planuje się m. in.:
1. Wymiana oświetlenia na energooszczędne – budynek główny WIW,
2. Sukcesywne naprawy bądź wymiana urządzeń chłodząco – grzejnych.
3. Montaż rolet elektrycznych w budynku zwierzętarni.

10.01.2022 r.:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - plik pdf.

28.07.2021 r.:

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie składania wniosków o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację


14.01.2021 r.:

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2021 rok - plik pdf.

05.01.2021 r.:

Informacja dotycząca efektywności energetycznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
w Bydgoszczy

W 2020 roku w ramach podniesienia efektywności energetycznej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował niżej wymienione przedsięwzięcia:
1) Zakład Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy:
- wymiana agregatu chłodniczego oraz instalacji chłodniczej w sali sekcyjnej,
- instalacja klimatyzatorów w sali sekcyjnej,
- instalacja rolet zaciemniających na stolarce okiennej (jedna kondygnacja)
2) Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział Terenowy we Włocławku:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pracowni ASF,
- montaż klimatyzacji w pracowni ASF,
- instalacja węzła centralnego ogrzewania na terenie budynku ZHW OT Włocławek,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w pracowni ASF.
W 2021 r. w WIW Bydgoszcz, w zależności od możliwości uzyskania środków finansowych bądź wygospodarowanych oszczędności planuje się m. in.:
- montaż rolet zaciemniających (głównie sala sekcyjna zwierząt – jako kolejny etap),
- wymiana oświetlenia na energooszczędne (sala sekcyjna ZHW),
- sukcesywne naprawy bądź wymiana urządzeń chłodząco – grzejnych.

02.01.2020 r.:

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2020 rok - plik pdf.

02.01.2020 r.:

Informacja dotycząca efektywności energetycznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 
w Bydgoszczy

W 2019 roku w ramach podniesienia efektywności energetycznej, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował niżej wymienione przedsięwzięcia:
1) wymiana agregatów oraz instalacji chłodniczej (dot. chłodni do przechowywania prób laboratoryjnych oraz odpadów weterynaryjnych przeznaczonych do utylizacji) w Bydgoszczy;
2) wymiana drzwi wejściowych w budynku głównym w Bydgoszczy;
3) instalacja rolet zaciemniających okna w pracowniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej
w Bydgoszczy (II etap).

W 2020 r. planuje się realizację ostatniego etapu instalacji rolet zaciemniających w Bydgoszczy (w zależności od posiadanych środków finansowych).

04.01.2019 r.:

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2019 rok - plik pdf.

04.01.2019 r.:

Informacja
dot. planów działań służących poprawie efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy

W roku 2018 WIW w ramach działań służących poprawie energetycznej budynku wykonał
n/w przedsięwzięcia:
- montaż oświetlenia energooszczędnego w części budynku ZHW OT Toruń,
- montaż rolet zaciemniających okna na dwóch kondygnacjach budynku WIW w Bydgoszczy.
W roku 2019 planuje się wymianę oświetlenia na energooszczędne na klatce schodowej budynku WIW w Bydgoszczy.

09.07.2018 r.:

Rozporządzenie Nr 1/2018 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 05 lipca 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, toruńskiego, tucholskiego oraz włocławskiego - plik pdf.


24.05.2018 r.:

Powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-lecia polskiej administracji weterynaryjnej w województwie - kujawsko - pomorskim - plik pdf.


23.02.2018 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w 2018 r. - plik pdf


15.01.2018 r.:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątki ruchomego - samochód używany - plik pdf.

Niezbędne dokumenty:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - plik doc.

2. Wzór umowy kupna-sprzedaży - plik pdf

3. Protokół zdawczo-odbiorczy - plik doc


05.01.2018 r.:

Informacja nt. efektywności energetycznej

w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy

W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy zrealizował n/w przedsięwzięcia oraz działania służące poprawie efektywności energetycznej:
1) w ramach remontu strychu w siedzibie w Bydgoszczy – dokonano wymiany punktów świetlnych na energooszczędne;
2) w ramach remontu pomieszczeń oraz holu w siedzibie w Toruniu:
    - dokonano wymiany punktów świetlnych na energooszczędne;
    - dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

W 2018 r. planuje się:
- dalszy etap wymiany oświetlenia na energooszczędne (pomieszczenia piwniczne w siedzibie w Bydgoszczy);
- rozpoczęcie wymiany oświetlenia w pomieszczeniach w Bydgoszczy – w zależności od posiadanych środków finansowych;
- dalszy etap wymiany instalacji c.o. w Toruniu;


03.01.2018 r.:

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii Bydgoszczy na 2018 rok - plik pdf.


27.04.2017 r.:

Publikacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. "Biało - Czerwona"


05.04.2017 r.:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - plik pdf


01.03.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

         Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje:
- w dniu 28 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia niemego, którego zwłoki znaleziono na brzegu rzeki Wisły w Toruniu (powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie).


Jest to siódmy przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków, na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków, prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne, w celu zminimalizowania zagrożenia i ochrony ferm drobiu przed chorobą.

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków


Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.                                                                      Kujawsko-Pomorski
                                                                 Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


27.02.2016 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje:
- w dniu 23 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od kur niosek z chowu przyzagrodowego w miejscowości Kruszwica, gm. Kruszwica (powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie).

Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inspekcja Weterynaryjna prowadzi działania wynikające z przepisów:
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U.2014.1539 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz.U. 2007.239.1752) oraz rozporządzenia Nr 1 z dnia 24 lutego 2017 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Działania mają na celu likwidację ogniska choroby, minimalizowanie zagrożenia i ochronę ferm drobiu przed chorobą oraz monitorowanie sytuacji epizootycznej w obszarze zapowietrzonym w promieniu 3km od ogniska choroby oraz w obszarze zagrożonym w promieniu 10km od ogniska choroby.

Opis granic obszarów objętych restrykcjami oraz zakazy i nakazy obowiązujące na tych obszarach zawarto w rozporządzeniu Nr 1 z dnia 24 lutego 2017 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem tej choroby, jak także sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.
link do treści rozporządzenia

- Rozporządzenie nr 2/2017 z dnia 08.03.2017 r.

- Rozporządzenie nr 3/2017 z dnia 17.03.2017 r.

- Rozporządzenie nr 4/2017 z dnia 24.03.2017 r.

Apeluję o konieczności przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków

Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.


                                                             Kujawsko-Pomorski
                                                         Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


21.02.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje:
- w dniu 18 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od dzikiej gęsi, której zwłoki znaleziono w miejscowości Rozgarty, gm. Zławieś Wielka (powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie),
- w dniu 18 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia, którego zwłoki znaleziono w pobliżu miejscowości Łojewo, gm. Inowrocław (powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie).


Jest to piąty i szósty przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków, na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków, prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne, w celu zminimalizowania zagrożenia i ochrony ferm drobiu przed chorobą.

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków

Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.


                                                                                          
Kujawsko-Pomorski
                                                                                       Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


15.02.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 14 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia i kaczki krzyżówki, których zwłoki znaleziono na terenie Jeziora Sępoleńskiego, w gminie Sępólno Krajeńskie (powiat Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie).

Jest to czwarty przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków, na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków, prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne, w celu zminimalizowania zagrożenia i ochrony ferm drobiu przed chorobą.

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków

            Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.

                                                                       Kujawsko-Pomorski
                                                                           Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


13.02.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje:
- w dniu 12 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia, którego zwłoki znaleziono na lewym brzegu Drwęcy w Golubiu - Dobrzyniu (powiat Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie),
- w dniu 12 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia, którego zwłoki na terenie Jeziora Gopło w Kruszwicy (powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie),


Jest to drugi i trzeci przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków, na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków, prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne, w celu zminimalizowania zagrożenia i ochrony ferm drobiu przed chorobą.

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków

Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.


Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


09.02.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwszego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku ze stwierdzeniem w dniu 7 lutego 2017 r. pierwszego przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w próbkach pobranych od łabędzia i kaczki krzyżówki, których zwłoki znaleziono na terenie Jeziora Sępoleńskiego, w gminie Sępólno Krajeńskie, podejmowane są działania administracyjne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sępólnie Krajeńskim na bieżąco prowadzi analizę ryzyka występowania wirusa grypy ptaków, w celu zminimalizowania zagrożenia i ochrony ferm drobiu przed chorobą.


Inspekcja Weterynaryjna monitoruje sytuację epizootyczną dotyczącą wysoce zjadliwej grypy ptaków i prowadzi od kilku miesięcy działania prewencyjne.


Aktualne informacje dotyczące grypy ptaków na terenie kraju znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii
www.wetgiw.gov.pl


                                                                                          Kujawsko-Pomorski
                                                                                 Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


08.02.2017 r.:

Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia pierwszego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 7 lutego 2017 r., na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, potwierdzono wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N8 w próbkach pobranych od łabędzia i kaczki krzyżówki, których zwłoki znaleziono na terenie Jeziora Sępoleńskiego, w gminie Sępólno Krajeńskie (powiat Sępólno Krajeńskie, woj. kujawsko-pomorskie).

Jest to pierwszy przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Przypominam o obowiązku przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz. 2091), m.in.:

- utrzymywania ptaków w zamknięciu
- zgłaszania swoich hodowli do powiatowych lekarzy weterynarii (obowiązuje wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków niezależnie od ilości posiadanych sztuk)
- przestrzegania zasad bioasekuracji
- powiadamiania organów Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu objawów chorobowych lub padnięć u drobiu i ptaków

Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować nakładaniem kar administracyjnych.

                                                      Kujawsko-Pomorski
                                                   Wojewódzki Lekarz Weterynarii

telefon kontaktowy: 52 339 21 02
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl


06.02.2017 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii wojwództwa kujawsko - pomorskiego w roku 2017 - plik pdf


13.01.2017 r.:

Plan zamówień publicznych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2017 rok.


12.01.2017 r.:

Informacja na temat planów
służących poprawie efektywności energetycznej
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy
na 2017 rok

W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy w ramach przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej planuje montaż urządzeń zacieniających okna na kolejnej kondygnacji budynku Inspektoratu w Bydgoszczy.


06.09.2016 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w roku 2016 - korekta 3.


13.07.2016 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w roku 2016 - korekta 2.


12.04.2016 r.:

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy, kontrole okresowe w trybie zwykłym w zakresie higieny materiału biologicznego prowadzone przez Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt, zaplanowane do wykonania w II kwartale 2016 roku zostaną przeprowadzone w III i IV 2016 roku.

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2016 r. - KOREKTA


08.04.2016 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w roku 2016 - korekta


18.02.2016 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w roku 2016


03.02.2016 r.:

Korekta planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2016 rok


15.12.2015 r.:

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na 2016 r.


11.12.2015 r.:

Informacja nt. efektywności energetycznej
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy

W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii zrealizował n/w przedsięwzięcia oraz działania inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej:
1. W ramach rozbudowy i przebudowy budynku zwierzętarni dokonano termomodernizacji        dobudowanej części budynku przeznaczonej na miejsca garażowe dla pojazdów służbowych.
2. W budynku stanowiącym zaplecze techniczne oraz w dotychczas istniejących garażach przeprowadzono wymianę instalacji centralnego ogrzewania.


09.02.2015 r.:

Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiego w 2015 roku


15.12.2014 r.:

Plan Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na rok 2015.


15.09.2014 r.:

K O M U N I K A T


11.08.2014 r.:

Wykaz regionów uznanych za wolne od choroby Aujeszkyego - stan na 05.08.2014 r.

Mapa regionów uznanych za wolne od choroby Aujeszkyego - stan na 05.08.2014 r.


07.03.2014 r.:

Wykaz regionów uznanych za wolne od choroby Aujeszkyego - stan na 05.03.2014 r.

Mapa regionów uznanych za wolne od choroby Aujeszkyego - stan na 05.03.2014 r.


27.02.2014 r:

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na rok 2014


18.02.2014 r.:

ASF - materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii (wersja .doc)

ASF - materiały szkoleniowe dla lekarzy weterynarii (wersja .pdf)


17.02.2014 r.:

Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń (opracowanie.doc)

Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń (prezentacja.pdf)


17.02.2014 r.:

Wykaz regionów wolnych od choroby Aujeszkyego - stan na dzień 12.02.2014 r.

Mapa regionów wolnych od choroby Aujeszkyego - stan na dzień 12.02.2014 r.


07.02.2014 r. - Program audytów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa kujawsko - pomorskiegoWykaz regionów uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń - stan na 21.08.2013 r.

Mapa regionów uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń - stan na 21.08.2013 r.


Korekta planu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy na rok 2013


Słowacka ustawa z 5 lutego 2013 r., która zmienia i uzupełnia ustawę Rady Narodowej Republiki Słowackeij nr 152/1995, Zb. Ustaw o żywności w brzmieniu późniejszych przepisów, które zmieniają i uzupełniają niektóre ustawy.Opublikował: Witold Kaczmarek
Publikacja dnia: 09.07.2024
Podpisał: Wojciech Młynarek
Dokument z dnia: 02.07.2024
Dokument oglądany razy: 17 598